Galleri Berlin

Hösten 2019 erhöll jag Hallands Konstförenings stipendium. Stipendiet innebar att jag fick möjligheten att bo 1 månad i Konstföreningens lägenhet i Berlin. Här visar jag ett axplock av de verk jag gjorde eller påbörjade under min vistelse Det laddas upp fler!